πρεμνίζω


πρεμνίζω
ΜΑ [πρέμνον]
1. (σχετικά με δέντρο) ξεριζώνω μαζί με όλη τη ρίζα
2. αποσπώ, βγάζω κάτι από κάπου.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • πεπρεμνισμένα — πρεμνίζω stub up perf part mp neut nom/voc/acc pl πεπρεμνισμένᾱ , πρεμνίζω stub up perf part mp fem nom/voc/acc dual πεπρεμνισμένᾱ , πρεμνίζω stub up perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πρεμνίζειν — πρεμνίζω stub up pres inf act (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκπεπρεμνισμένα — ἐκ πρεμνίζω stub up perf part mp neut nom/voc/acc pl ἐκπεπρεμνισμένᾱ , ἐκ πρεμνίζω stub up perf part mp fem nom/voc/acc dual ἐκπεπρεμνισμένᾱ , ἐκ πρεμνίζω stub up perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πρεμνιζομένας — πρεμνιζομένᾱς , πρεμνίζω stub up pres part mp fem acc pl πρεμνιζομένᾱς , πρεμνίζω stub up pres part mp fem gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξεπρέμνιζον — ἐκ πρεμνίζω stub up imperf ind act 3rd pl ἐκ πρεμνίζω stub up imperf ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξεπρέμνισαν — ἐκ πρεμνίζω stub up aor ind act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.